Novinky

28.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Vyúčtování školního výletu ZDE.
21.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Organizaci školních roků a rozdělení tříd 2017/2018 a 2018/2019 si můžete prohlédnout ZDE.
18.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Pozvánku a více informací ke Dni dětí v Luhačovicích si prohlédněte ZDE:
17.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Více informací o projektu si přečtete v sekci PROJEKTY

17.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
ZDE si můžete prohlédnout výsledky zápisu do Mateřské školy Vysoké Pole.
11.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Základní umělecká škola Valašské Klobouky od školního roku 2017/2018
nově otevírá vyučování Literárně-dramatického oboru.

Více informací ZDE.
07.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Ve středu 7. června 2017 proběhne tradiční sportovní setkání škol ve Slopném. Soutěžit budou vybraní žáci.
07.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
V pátek 2. června 2017 se bude na hřišti u základní školy konat sportovní školní olympiáda k oslavě Dne dětí.
07.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Ve středu 31. května 2017 proběhne fotografování tříd.
04.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V neděli 23. dubna 2017 se ve Valašských Kloboukách konalo další kolo postupujících zpěváčků Valašskoklobucka. Tentokrá soutěžily děti z celého regiionu Valašsko. Postupující Dominik Mana z naší školy opět obhájil první místo a zajistil si tak postup do vyššího kola.

Dominikovi gratulujeme a přejeme další úspěchy!!!!

 

03.05.2017
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

Od ledna do konce dubna 2017 se uskutečnil ve 4. ročníku ZŠ dlouhodobý turnaj v piškvorkách. Zúčastnili se všichni žáci a hrálo se systémem "každý s každým" na tři vítězné hry. Zápasy byly dramatické a vyrovnané. Výsledky si můžete prohlédnout v sekci "Výsledky soutěží". Vítězům blahopřejeme.

01.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Výši stravného za měsíc DUBEN naleznete ZDE.
Částku uhraďte nejpozději do 15. 5. 2017!
27.04.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Plán akcí DDM Luhačovice si můžete prohlédnout ZDE.
10.04.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V sobotu 8.dubna 2017 se ve Val.Kloboukách uskutečnil již 17.ročník soutěže „Zpěváček Valašskoklobucka“. Do soutěže bylo přihlášeno 34 dětí z 10 základních škol. Pořadatelem soutěže je soubor Klobučan ve spolupráci s DDM Val.Klobouky, za podpory Města Val.Klobouk ve spolupráci s Valašským folklorním spolkem.

Děti zpívaly jednu píseň s doprovodem cimbálové muziky Kaňúr a jednu píseň bez doprovodu. V porotě zasedli Petra Slováková (ZUŠ Vsetín), Karel Máťa (ZŠ Slavičín) a Martin Polách (ZŠ Luhačovice).

V mladší kategorii si zlato vyzpíval žák 2. ročníku z naší školy Dominik Mana  a svým vítězstvím si zařídi postup do regionálního kola, které se bude konat dne 23. dubna 2017 ve Valašských Kloboukách.

Dominikovi GRATULUJEME a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy!!!

16.03.2017
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ředitelství školy oznamuje, že hledá na dobu určitou dva pomocné pedagogické pracovníky.

-pracovní pozice: školní asistent ZŠ, školní asistent MŠ

-doba pracovního poměru: od 1.9.2017 do 31.8.2018

-podmínka přijetí: ukončené pedagogické vzdělání odpovídající výkonu pracovní pozice 

              asistenta pedagoga (viz zákon 563/2004 Sb., o pedagogických

              pracovnících, ve zněních posledních novel)

-pracovní úvazek: 0,500

Zájemci se mohou hlásit na E-mail školy, kde zašlou svůj životopis, ve kterém nesmí chybět údaje o ukončeném vzdělání. V 2. polovině dubna-1.polovině května proběhne ve škole výběrové řízení. Případní zájemci budou o tomto termínu informováni E-mailem.

Bližší informace najdete v inzertní službě úřadu práce.

 

 

 

16.03.2017
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Z důvodu plaveckého výcviku žáků 2. ročníku ZŠ dochází v době od 20. března do 26. května 2017 ke změnám v rozvrhu hodin 2. ročníku a 4. ročníku. O konkrétních změnách byli žáci obou tříd informováni svými třídními učiteli. Rozvrh hodin 1. ročníku zůstává beze změn.

                                                   Lubomír Martinek, ŘŠ

 

03.03.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Informace k výuce plavání 2. ročníku ZDE
20.02.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Nabídku letních táborů 2017 DDM Luhačovice si můžete prohlédnout ZDE.
19.01.2017
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Na základě oprávněných připomínek některých rodičů k placení stravného na účet školy bylo nutné provést následující změnu variabilního symbolu:

jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo žáka ZŠ (dítěte MŠ).

Do zprávy pro příjemce platby (pro školu) napište:

jméno, příjmení, zkratku bydliště (V.P. nebo Drn.) a číslo domu žáka (dítěte).

Děkuji za pochopení, omlouvám se za případné vzniklé problémy a doufám, že už se neobjeví další komplikace.

                                                         Lubomír Martinek, ŘŠ

09.01.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Vážení rodiče,

na základě Vašich připomínek na krátkou dobu na zaplacení stravného formou platby na účet školy se prodlužuje doba od zveřejnění výše platby po den, kdy musí být daná částka připsána na účet školy takto:

- termín oznámení výše platby za stravné na web. stránkách školy: nejpozději do 2. dne daného měsíce

- termín připsání částky na účet školy: do 15. dne daného měsíce (platbu je nutné ale provést raději více dní před tímto termínem, protože převod na účet školy může u některých bank trvat i několik dní, problémem mohou být i víkendy)

 Čas na zaplacení stravného je tak skoro 14 dní a tato doba by již měla být dostatečná.

  Vysoké Pole 9. 1. 2017                                                                    Lubomír Martinek, ŘŠ

 

05.01.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Od 1. února 2017 bude možnost platby za stravné v ZŠ a MŠ přímo převodem na účet školy. Přitom i nadále zůstane možnost platby v hotovosti u vedoucí školního stravování p. Bařinkové.

 

Více informací naleznete ZDE.

07.10.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Vážení rodiče,

využijte nabídku LOGOPEDIE pro děti s vadami řeči. Hodiny logopedie jsou určeny  pro všechny děti ZŠ i MŠ z místa i okolí. 

Více informací ZDE.

20.11.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Naše webové stránky mají novou adresu:
www.zsvp.eu
15.04.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve Valašských Kloboukách již delší dobu pracuje "Terénní asistenční služba", jejíž hlavním cílem je podpora a pomoc rodinám s dětmi. 

Bližší informace o Terénní asistenční službě si můžete přečíst zde.

Přehled činností Terénní asistenční služby za rok 2014 si můžete přečíst zde.

11.02.2015
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Na žádost některých zaměstnaných rodičů se ředitelství základní školy rozhodlo o otevření "ranní družiny" (viz předchozí dopis ředitele školy rodičům). Protože se objevily určité problémy v organizaci této mimořádné služby školy některým rodičů, stanovuji následující pravidla. Ranní družina je určena pouze pro ty žáky základní školy, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost, aby se ráno buď sami nebo jiná zodpovědná osoba (babička, děda, starší sourozenec) postarali o vypravení a odchod jejich dítěte do školy v době, kdy se škola pro žáky otvírá pravidelně (v 7,25 hodin). Do ranní družiny budou přijímáni jen žáci, jejichž rodiče řádně vyplní přihlášku, kterou žáci obdrží ve škole. Tito žáci budou chodit do ranní družiny dlouhodobě. Může nastat situace, kdy i jiní rodiče budou potřebovat, aby výjimečně jejich dítě do ranní družiny krátkodobě chodilo. Pak je nutné, aby rodiče toto písemně oznámili třídnímu učiteli a to nejméně jeden den dopředu a uvedli, jak dlouhé období bude žák do ranní družiny chodit. Pro ostatní žáky platí stávající otvírací doba školy tzn. v 7,25 hodin a dříve nebudou do školy vpuštěni. Proto je nutné, aby si naplánovali odchod z domu tak, aby před školou nemuseli dlouho čekat.
Chci upozornit rodiče, aby v rámci svých možností posílali děti do školy až na pravidelnou otvírací hodinu a ranní družinu využívali jen jako krajní řešení. Při včasném ranním vstávaní jsou děti ve škole v prvních hodinách ospalé a nepodávají obvyklý výkon.
 
                                                                Lubomír Martinek, ředitel školy 
09.02.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Z důvodu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel, která vstoupila v platnost 1.1.2015 příjme Základní škola Vysoké Pole kvalifikovaného pedagogického pracovníka na  pracovní místo učitel(ka) 1. stupně ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit na E-mail zsyspole@zlinedu.cz a na tuto adresu zašlou strukturovaný životopis.

 Bližší informace si můžete přečíst zde.