Novinky

09.02.2018
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
V době konání jarních prázdnin od 19. 3. do 23. 3. 2018 bude mateřská škola uzavřena.
 
Důvod: Malý zájem rodičů o provoz MŠ v době jarních prázdnin (6 přihlášených dětí).
09.02.2018
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

Na základě sdělení osob kompetentních a zodpovědných za provoz lyžařského areálu v Újezdě jsem definitivně rozhodl o zrušení letošního lyžařského kurzu pro žáky ZŠ, který se měl konat v termínu od 12.2. do 16.2. 2018. Důvodem, který nám byl telefonicky sdělen, je nemožnost uvedení lyžařského areálu do běžného provozu do začátku zahájení kurzu. Lyžařský kurz nebude již možné (z důvodu konání jarních prázdnin) ani posunout na pozdější termín (začátek března-již velmi nepředvidatelné  sněhové podmínky). Toto definitivní rozhodnutí jsme museli učinit i kvůli rodičům, kteří svým dětem půjčují za nemalé peníze lyže v půjčovně.

Tímto bych se chtěl omluvit za možné vzniklé problémy, ale počasí není možné ovlivnit.

                                                                                          ředitel školy

 

08.02.2018
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

    Protože se množí dotazy rodičů, zda se bude letos konat lyžařský kurz, pokusím se o odpověď. Jsme závislí na rozhodnutí obsluhy lyžařského vleku v Újezdě o tom, zda bude či nebude lyžařský svah do pondělí 12. února 2018 zprovozněn. Současné podmínky nás vedou k rozhodnutí, že se LK s velkou pravděpodobností uskuteční. Vlekaři nám ale nejsou schopni dát jednoznačné stanovisko. Definitivní rozhodnutí oznámíme žákům v pátek 16.2.

    Dále bych chtěl připomenout, že z důvodu bezpečnosti žáků je důležitou podmínkou účasti na LK písemné potvrzení odborného servisu o seřízení lyží (nejbližší ve Vlachovicích). Toto potvrzení nemůže být nahrazeno čestným prohlášením rodičů. Uznán bude i doklad o zapůjčení lyží z certifikované půjčovny (zapůjčené lyže mají automatickou servisní prohlídku).

                                                                   ředitel školy

05.02.2018
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Výše stravného za měsíc LEDEN ZDE.
Částku uhraďte nejpozději do 15. 2. 2018.
22.12.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Žáci 4. roč. nacvičili na vánoční besídku divadelní scénku "VÁNOČNÍ PŘÍBĚH".

Odkaz na video: (zkopírujte a vložte do vyhledávače)

https://youtu.be/SQR8eI21rrg

28.11.2017
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Lyžařský kurz žáků 2., 4. a 5. ročníku ZŠ Vysoké Pole se bude konat v lyžařském areálu v Újezdě ve dnech 12. - 16. února 2018. Bližší informace najdete zde
21.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Organizaci školních roků a rozdělení tříd 2017/2018 a 2018/2019 si můžete prohlédnout ZDE.
19.01.2017
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Na základě oprávněných připomínek některých rodičů k placení stravného na účet školy bylo nutné provést následující změnu variabilního symbolu:

jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo žáka ZŠ (dítěte MŠ).

Do zprávy pro příjemce platby (pro školu) napište:

jméno, příjmení, zkratku bydliště (V.P. nebo Drn.) a číslo domu žáka (dítěte).

Děkuji za pochopení, omlouvám se za případné vzniklé problémy a doufám, že už se neobjeví další komplikace.

                                                         Lubomír Martinek, ŘŠ

09.01.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Vážení rodiče,

na základě Vašich připomínek na krátkou dobu na zaplacení stravného formou platby na účet školy se prodlužuje doba od zveřejnění výše platby po den, kdy musí být daná částka připsána na účet školy takto:

- termín oznámení výše platby za stravné na web. stránkách školy: nejpozději do 2. dne daného měsíce

- termín připsání částky na účet školy: do 15. dne daného měsíce (platbu je nutné ale provést raději více dní před tímto termínem, protože převod na účet školy může u některých bank trvat i několik dní, problémem mohou být i víkendy)

 Čas na zaplacení stravného je tak skoro 14 dní a tato doba by již měla být dostatečná.

  Vysoké Pole 9. 1. 2017                                                                    Lubomír Martinek, ŘŠ

 

05.01.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Od 1. února 2017 bude možnost platby za stravné v ZŠ a MŠ přímo převodem na účet školy. Přitom i nadále zůstane možnost platby v hotovosti u vedoucí školního stravování p. Bařinkové.

 

Více informací naleznete ZDE.

07.10.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Vážení rodiče,

využijte nabídku LOGOPEDIE pro děti s vadami řeči. Hodiny logopedie jsou určeny  pro všechny děti ZŠ i MŠ z místa i okolí. 

Více informací ZDE.

20.11.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Naše webové stránky mají novou adresu:
www.zsvp.eu
15.04.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve Valašských Kloboukách již delší dobu pracuje "Terénní asistenční služba", jejíž hlavním cílem je podpora a pomoc rodinám s dětmi. 

Bližší informace o Terénní asistenční službě si můžete přečíst zde.

Přehled činností Terénní asistenční služby za rok 2014 si můžete přečíst zde.

11.02.2015
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Na žádost některých zaměstnaných rodičů se ředitelství základní školy rozhodlo o otevření "ranní družiny" (viz předchozí dopis ředitele školy rodičům). Protože se objevily určité problémy v organizaci této mimořádné služby školy některým rodičů, stanovuji následující pravidla. Ranní družina je určena pouze pro ty žáky základní školy, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost, aby se ráno buď sami nebo jiná zodpovědná osoba (babička, děda, starší sourozenec) postarali o vypravení a odchod jejich dítěte do školy v době, kdy se škola pro žáky otvírá pravidelně (v 7,25 hodin). Do ranní družiny budou přijímáni jen žáci, jejichž rodiče řádně vyplní přihlášku, kterou žáci obdrží ve škole. Tito žáci budou chodit do ranní družiny dlouhodobě. Může nastat situace, kdy i jiní rodiče budou potřebovat, aby výjimečně jejich dítě do ranní družiny krátkodobě chodilo. Pak je nutné, aby rodiče toto písemně oznámili třídnímu učiteli a to nejméně jeden den dopředu a uvedli, jak dlouhé období bude žák do ranní družiny chodit. Pro ostatní žáky platí stávající otvírací doba školy tzn. v 7,25 hodin a dříve nebudou do školy vpuštěni. Proto je nutné, aby si naplánovali odchod z domu tak, aby před školou nemuseli dlouho čekat.
Chci upozornit rodiče, aby v rámci svých možností posílali děti do školy až na pravidelnou otvírací hodinu a ranní družinu využívali jen jako krajní řešení. Při včasném ranním vstávaní jsou děti ve škole v prvních hodinách ospalé a nepodávají obvyklý výkon.
 
                                                                Lubomír Martinek, ředitel školy 
09.02.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Z důvodu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel, která vstoupila v platnost 1.1.2015 příjme Základní škola Vysoké Pole kvalifikovaného pedagogického pracovníka na  pracovní místo učitel(ka) 1. stupně ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit na E-mail zsyspole@zlinedu.cz a na tuto adresu zašlou strukturovaný životopis.

 Bližší informace si můžete přečíst zde.