Novinky

23.04.2018
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V rámci Dne Země proběhne ve čtvrtek 26. 4. 2018 na naší škole taktéž dopoledne s názvem "DEN ZEMĚ".

Žáci si připomenou základní pravidla spojené s tříděním odpadů, dozví se zajímavosti o pevnině, vzduchu, vodě a lesu a taktéž si něco malého vyrobí.

12.04.2018
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy Vysoké Pole na školní rok 2018/2019 si můžete přečíst zde.
09.04.2018
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Pozvánka k zápisu do MŠ na školní rok 2018/2019 ZDE.
04.04.2018
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Výše stravného za měsíc BŘEZEN ZDE.
Částku uhraďte nejpozději do 15. 4. 2018.
04.04.2018
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Na plán školního výletu se můžete podívat ZDE.
26.03.2018
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

V měsíci dubnu proběhne na naší škole výukový program Z FARMY NA NÁŠ STŮL, aneb zdravě - hravě o původu a zpracování potravin.

Během programu se žáci seznámí s tématy:

- Pět klíčů k bezpečnému stravování
- Odkud se bere jídlo na náš stůl
- Produkty a jejich zpracování
- Zdravé stravování
 
Termín: 25. 4. - 2. roč.
             27. 4. - 4. + 5. roč.
Cena: 20,- Kč
 
Žáci si přinesou svoji lžičku a kelímek.
20.03.2018
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat panu Stanislavu Mozgvovi za vyrobení krásné manipulační pomůcky pro děti z mateřské školy. 
Vaší ochoty si velmi vážíme a děkujeme! :-)
09.03.2018
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Vysoké Pole na školní rok 2018/2018 si můžete přečíst zde.

K zápisu jsou povinni dostavit se zákonní zástupci dětí narozených od 1.9.2011 do 31.8.2018. Pokud budou zákonní zástupci žádat odklad zahájení povinné školní docházky v 1. ročníku ZŠ, přinesou si řádně vyplněnou žádost o odklad a dvě povinná doporučení odkladu (od lékaře-např. dětského a z odborného poradenského zařízení-pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Potřebné formuláře k zápisu obdrží zákonní zástupci v mateřské škole popř si žádosti mohou stáhnout na našich webových stránkách.

                                                 Mgr. Lubomír Martinek, ŘŠ

02.03.2018
Kategorie: MŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

Vyjadření ředitele školy k problematice odškodňování školních úrazů v mateřské škole si můžete přečíst zde.

Vyjádření zodpovědných pracovníků Čs.pojišťovny ke stejné problematice si můžete přečíst zde.

22.12.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Žáci 4. roč. nacvičili na vánoční besídku divadelní scénku "VÁNOČNÍ PŘÍBĚH".

Odkaz na video: (zkopírujte a vložte do vyhledávače)

https://youtu.be/SQR8eI21rrg

21.05.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Organizaci školních roků a rozdělení tříd 2017/2018 a 2018/2019 si můžete prohlédnout ZDE.
19.01.2017
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Na základě oprávněných připomínek některých rodičů k placení stravného na účet školy bylo nutné provést následující změnu variabilního symbolu:

jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo žáka ZŠ (dítěte MŠ).

Do zprávy pro příjemce platby (pro školu) napište:

jméno, příjmení, zkratku bydliště (V.P. nebo Drn.) a číslo domu žáka (dítěte).

Děkuji za pochopení, omlouvám se za případné vzniklé problémy a doufám, že už se neobjeví další komplikace.

                                                         Lubomír Martinek, ŘŠ

09.01.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Vážení rodiče,

na základě Vašich připomínek na krátkou dobu na zaplacení stravného formou platby na účet školy se prodlužuje doba od zveřejnění výše platby po den, kdy musí být daná částka připsána na účet školy takto:

- termín oznámení výše platby za stravné na web. stránkách školy: nejpozději do 2. dne daného měsíce

- termín připsání částky na účet školy: do 15. dne daného měsíce (platbu je nutné ale provést raději více dní před tímto termínem, protože převod na účet školy může u některých bank trvat i několik dní, problémem mohou být i víkendy)

 Čas na zaplacení stravného je tak skoro 14 dní a tato doba by již měla být dostatečná.

  Vysoké Pole 9. 1. 2017                                                                    Lubomír Martinek, ŘŠ

 

05.01.2017
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Od 1. února 2017 bude možnost platby za stravné v ZŠ a MŠ přímo převodem na účet školy. Přitom i nadále zůstane možnost platby v hotovosti u vedoucí školního stravování p. Bařinkové.

 

Více informací naleznete ZDE.

07.10.2016
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Vážení rodiče,

využijte nabídku LOGOPEDIE pro děti s vadami řeči. Hodiny logopedie jsou určeny  pro všechny děti ZŠ i MŠ z místa i okolí. 

Více informací ZDE.

20.11.2015
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Naše webové stránky mají novou adresu:
www.zsvp.eu
15.04.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Ve Valašských Kloboukách již delší dobu pracuje "Terénní asistenční služba", jejíž hlavním cílem je podpora a pomoc rodinám s dětmi. 

Bližší informace o Terénní asistenční službě si můžete přečíst zde.

Přehled činností Terénní asistenční služby za rok 2014 si můžete přečíst zde.

11.02.2015
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Na žádost některých zaměstnaných rodičů se ředitelství základní školy rozhodlo o otevření "ranní družiny" (viz předchozí dopis ředitele školy rodičům). Protože se objevily určité problémy v organizaci této mimořádné služby školy některým rodičů, stanovuji následující pravidla. Ranní družina je určena pouze pro ty žáky základní školy, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost, aby se ráno buď sami nebo jiná zodpovědná osoba (babička, děda, starší sourozenec) postarali o vypravení a odchod jejich dítěte do školy v době, kdy se škola pro žáky otvírá pravidelně (v 7,25 hodin). Do ranní družiny budou přijímáni jen žáci, jejichž rodiče řádně vyplní přihlášku, kterou žáci obdrží ve škole. Tito žáci budou chodit do ranní družiny dlouhodobě. Může nastat situace, kdy i jiní rodiče budou potřebovat, aby výjimečně jejich dítě do ranní družiny krátkodobě chodilo. Pak je nutné, aby rodiče toto písemně oznámili třídnímu učiteli a to nejméně jeden den dopředu a uvedli, jak dlouhé období bude žák do ranní družiny chodit. Pro ostatní žáky platí stávající otvírací doba školy tzn. v 7,25 hodin a dříve nebudou do školy vpuštěni. Proto je nutné, aby si naplánovali odchod z domu tak, aby před školou nemuseli dlouho čekat.
Chci upozornit rodiče, aby v rámci svých možností posílali děti do školy až na pravidelnou otvírací hodinu a ranní družinu využívali jen jako krajní řešení. Při včasném ranním vstávaní jsou děti ve škole v prvních hodinách ospalé a nepodávají obvyklý výkon.
 
                                                                Lubomír Martinek, ředitel školy 
09.02.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Z důvodu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel, která vstoupila v platnost 1.1.2015 příjme Základní škola Vysoké Pole kvalifikovaného pedagogického pracovníka na  pracovní místo učitel(ka) 1. stupně ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit na E-mail zsyspole@zlinedu.cz a na tuto adresu zašlou strukturovaný životopis.

 Bližší informace si můžete přečíst zde.