Novinky

26.03.2024

Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku ZŠ

Kategorie: ZŠ
Zaslal: Barbora Nováková

 Od 5. 4. 2024 začíná plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku. Výcvik má délku deseti lekcí.(5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5.,10.5., 17.5., 24.5., 31.5. a 7.6.). Jedná se o pátky.

Plavání je součást vyučování, tedy povinné, nic se neplatí. Pokud by byl některý z žáků osvobozen z výuky plavání, dodá potvrzení od lékaře. 

V den plavání žáci přijdou do školy jako obvykle, první hodinu se budeme ještě učit, včas jim bude oznámeno, který předmět se bude vyučovat. Do batohu si tedy připraví učení a pouzdro na jednu hodinu a věci potřebné na plavání. Pak cca v 8.45 odjedeme autobusem směr ZŠ Brumov – Bylnice, kde je bazén, plavecká učebna.

Po příjezdu (cca 12.00) jdou děti do tříd a mají ještě část hodiny do 12.20.

Poté odchod na oběd.

Žáci potřebují: plavky, ručník nebo osušku, sprchový gel, příp. šampon. Vše řádně označené!!!

Vše do nepromokavého sáčku, ať se nepromočí batoh nebo učení.

 

Poučení o bezpečnosti žáků 2. a 3. ročníku v době trvání plaveckého výcviku (od 5. 4. do 7. 6. 2024):

Každý žák je povinen:

- dodržovat školní řád po celou dobu plaveckého výcviku

- řídit se pokyny plavčíků, učitelů a dalších osob vykonávajících dozor(i z jiných škol)

- chránit své zdraví i zdraví jiných, dodržovat pravidla bezpečnosti

- vystupovat slušně a ohleduplně na bazéně i v autobuse

- svým chováním na veřejnosti reprezentovat školu

- hlásit neprodleně každý úraz

- hlásit neprodleně ztrátu osobní věci