Novinky

14.06.2024
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Žáci 5. ročníku vytvořili v letošním školním roce společnou prací třídní časopis, který nazvali Vysočánek. Prohlédnout a přečíst si ho můžete zde.
29.04.2024
Kategorie: MŠ
Zaslal: Klára Trochtová

 Informace o provozu Mateřské školy Vysoké Pole v době letních prázdnin naleznete zde.

26.03.2024
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Barbora Nováková

 Od 5. 4. 2024 začíná plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku. Výcvik má délku deseti lekcí.(5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5.,10.5., 17.5., 24.5., 31.5. a 7.6.). Jedná se o pátky.

Plavání je součást vyučování, tedy povinné, nic se neplatí. Pokud by byl některý z žáků osvobozen z výuky plavání, dodá potvrzení od lékaře. 

V den plavání žáci přijdou do školy jako obvykle, první hodinu se budeme ještě učit, včas jim bude oznámeno, který předmět se bude vyučovat. Do batohu si tedy připraví učení a pouzdro na jednu hodinu a věci potřebné na plavání. Pak cca v 8.45 odjedeme autobusem směr ZŠ Brumov – Bylnice, kde je bazén, plavecká učebna.

Po příjezdu (cca 12.00) jdou děti do tříd a mají ještě část hodiny do 12.20.

Poté odchod na oběd.

Žáci potřebují: plavky, ručník nebo osušku, sprchový gel, příp. šampon. Vše řádně označené!!!

Vše do nepromokavého sáčku, ať se nepromočí batoh nebo učení.

 

Poučení o bezpečnosti žáků 2. a 3. ročníku v době trvání plaveckého výcviku (od 5. 4. do 7. 6. 2024):

Každý žák je povinen:

- dodržovat školní řád po celou dobu plaveckého výcviku

- řídit se pokyny plavčíků, učitelů a dalších osob vykonávajících dozor(i z jiných škol)

- chránit své zdraví i zdraví jiných, dodržovat pravidla bezpečnosti

- vystupovat slušně a ohleduplně na bazéně i v autobuse

- svým chováním na veřejnosti reprezentovat školu

- hlásit neprodleně každý úraz

- hlásit neprodleně ztrátu osobní věci

08.01.2024
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

Bližší informace k lyžařskému výcvikovému kurzu (5.2. - 9.2. 2024):

1. Informace pro rodiče a přihláška zde.

2. Organizace lyžařského výcvikového kurzu - vnitřní směrnice školy zde.

03.01.2024
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Barbora Nováková
Organizace ZŠ Vysoké Pole a ZŠ Drnovice ve školním roce 2024/2025 – rozdělní tříd - naleznete ZDE.
26.09.2023
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Barbora Nováková

Prosíme rodiče dětí, aby si hlídali zaplacenou stravu. Platí se zpětně (v říjnu platíme za září.)

Kvůli GDPR evidujeme děti ZŠ pod kódem a MŠ pod svou značkou.

 Kódy pro druhou a pátou třídu zůstávají.

 3. třída své kódy obdržela, prosím nevyhazujte! Tyto kódy budou platit, dokud budou děti navštěvovat naši školu.

KDE NAJDU CENY STRAVY? 

← Vlevo v kolonce školní stravování → Platba stravného zde.

 

→ Otevře se Vám soubor, kde už vidíte, kolik platíte.

 

 Nejpozději do 5. dne v měsíci bude strava sečtena a vložena do tohoto souboru.

 

PROSÍM O PRŮBĚŽNOU KONTROLU, ZDA JE VŠECHNO UHRAZENO. LÍSTEČKY ANI INFORMACE DO ŽK NEPÍŠEME, TAKŽE SI MUSÍTE SAMI POHLÍDAT, ZDA JSTE PLATBU ZASLALI!

 

Děkuji za pochopení.

 Bělašková Iveta

vedoucí školního stravovaní

08.06.2023
Kategorie: MŠ
Zaslal: Barbora Nováková

Vážení rodiče,

informace a ustanovení ohledně úplaty za předškolní vzdělávání pro nadcházející školní rok 2023/2024 naleznete v souboru zde.

17.05.2023
Kategorie: MŠ
Zaslal: Barbora Nováková

Vážení rodiče,

vyjádření a výsledky o přijetí dětí do Mateřské školy Vysoké Pole naleznete zde i s potřebnými informacemi. 

05.01.2022
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

Vážení rodiče,

při pravidelném testování žáků ZŠ dochází ke zpracování jejich osobních údajů. Je mojí povinností vám poskytnou informace o zpracování těchto osobních údajů. Můžete si je přečíst zde.

Lubomír Martinek, ŘŠ

03.01.2022
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek
Organizaci základní školy ve školním roce 2022/2023 (konkrétní rozdělení pěti tříd 1. stupně mezi ZŠ Vysoké Pole a ZŠ Drnovice) si můžete přečíst zde.
22.09.2021
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Barbora Nováková

Placení stravy

- Prosíme rodiče dětí, aby si hlídali zaplacenou stravu. Platí se zpětně (v říjnu platíte za září).

- Kvůli GDPR evidujeme děti ZŠ pod kódem a MŠ pod svou značkou.

- Kódy pro druhou a pátou třídu zůstávají.

- 3.třída své kódy obdržela, prosím nevyhazujte! Tyto kódy budou platit, dokud budou děti navštěvovat naši školu.

Kde najdu ceny stravy?

<--  Vlevo v kolonce školní stravování -> Platba stravného zde

-> Otevře se vám soubor, kde už vidíte, kolik platíte.

- Nejpozději do 5. dne v měsíci bude strava sečtena a vložena do tohoto souboru.

PROSÍM O PRŮBĚŽNOU KONTROLU, ZDA JE VŠECHNO UHRAZENO. LÍSTEČKY ANI INFORMACE DO ŽK NEPÍŠEME, TAKŽE SI MUSÍTE SAMI POHLÍDAT, ZDA JSTE PLATBU ZASLALI! 

Děkuji za pochopení.

 

Mičková Veronika

vedoucí školního stravování

29.04.2021
Kategorie: ZŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

Vážení rodiče,

informace k účasti třetích osob v distanční výuce žáků ZŠ si můžete přečíst zde.

23.05.2019
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová

Pro děti, které něco tíží, mají s něčím starosti nebo potřebují s něčím pomoci, je zřízena Linka SOS Zlín. Děti mohou volat kdykoliv ve dne i v noci.

Více informací ZDE.

26.09.2018
Kategorie: General
Zaslal: Jana Streichsbierová
Prosíme rodiče, aby vzhledem ke slabému signálu v některých částech školy omlouvali žáky místo hovoru pomocí SMS. Děkujeme.
02.03.2018
Kategorie: MŠ
Zaslal: Lubomír Martinek

Vyjadření ředitele školy k problematice odškodňování školních úrazů v mateřské škole si můžete přečíst zde.

Vyjádření zodpovědných pracovníků Čs.pojišťovny ke stejné problematice si můžete přečíst zde.

09.02.2015
Kategorie: General
Zaslal: Lubomír Martinek

Z důvodu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších novel, která vstoupila v platnost 1.1.2015 příjme Základní škola Vysoké Pole kvalifikovaného pedagogického pracovníka na  pracovní místo učitel(ka) 1. stupně ZŠ.

Zájemci se mohou hlásit na E-mail zsyspole@zlinedu.cz a na tuto adresu zašlou strukturovaný životopis.

 Bližší informace si můžete přečíst zde.