Současnost školy

    Naše škola se nachází uprostřed krásné přírody na úpatí Vizovických vrchů v Jihovýchodním Valašsku v obci Vysoké Pole, která je vzdálena asi 35 km od krajského města Zlín. Budova školy je stará více než 30 let a leží v klidné okrajové části obce. Máme k dispozici poměrně velký areál školní zahrady. Při výchově a vzdělávání našich žáků se hlavně zaměřujeme na ekologickou, environmentální výchovu a na tradiční způsob života, práce a zábavy lidí v tomto regionu.

   Od 1.1.2003 má škola právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Vysoké Pole.

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace sdružuje:

-     neúplnou základní školu se třemi třídami a třemi ročníky 1.stupně ZŠ,

      (kapacita ZŠ je 65 žáků), průměrná naplněnost – asi 44 žáků

-     jedno oddělení školní družiny (kapacita 25 žáků), průměrná naplněnost – asi 25

      žáků

-     jednu třídu  mateřské školy (maximální naplněnost třídy 28 dětí), průměrná

      naplněnost asi 27 dětí

-     školní jídelnu poskytující školní stravování dětem MŠ, žákům ZŠ a závodní

      stravování zaměstnancům školy- (kapacita-90 obědů).

Základní škola kooperuje v rámci prvního stupně se sousední ZŠ Drnovice (dva ročníky 1. stupně ZŠ).

Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ:    

Mgr. Lubomír Martinek, ředitel školy

Mgr. Jana Trčková, učitelka 1. stupně ZŠ

Mgr. Barbora Nováková, učitelka 1. stupně ZŠ

Alena Kozubíková, vychovatelka ŠD

Eva Sucháčková, vedoucí učitelka MŠ

Bc. Klára Trochtová, učitelka MŠ

Bc. Kateřina Húšťová, asistentka pedagoga ZŠ

správní zaměstnanci školy:

Iveta Bělašková, vedoucí školního stravování, kuchařka školní kuchyně

Monika Kořenková, kuchařka školy

Kamila Trčková, školníce školy a uklizečka ZŠ

Kateřina Miklasová, uklizečka MŠ a ZŠ