Školská rada

 Dne 4. října 2023 svolal ředitel školy zahajovací zasedání nové školské rady ve složení:

  Mgr. Jana Trčková, učitelka ZŠ                     - zvolený zástupce za ZŠ Vysoké Pole      

  p. Josef Zicha, starosta Obce Vysoké Pole     - zvolený zástupce za zřizovatele 

  Bc. Pavlína Vaňková                                    - zvolený zástupce za rodiče                    

 Program jednání:

1.) Hlavní úkoly a kompetence školské rady na tříleté volební období (v souladu s par.

    167 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších novel

2.) Stanovení termínů zasedání školské rady.

3.) Volba předsedy školské rady.

4.) Schválení navrženého jednacího řádu školské rady.

5.) Projednání poslední inspekční zprávy školy.

6.) Projednání základních dokumentů školy na nový školní rok.

7.) Hlavní úkoly školy v novém školním roce.

Zápis ze zahajovacího zasedání nové školské rady si můžete přečíst zde.