DUM

Rozdělení šablon a kontakt na učitele, kteří zpracovávají Digitální učební materiály (DUM):

Mgr. Lubomír Martinek - zsvyspole@zlinedu.cz

- matematika, 4. roč (III/2 Využití ICT)

- jazyk anglický, 4. roč. (III/2 Využití ICT)

- jazyk český, 5. roč.  (III/2 Využití ICT)

- jazyk anglický, 5. roč. (III/2 Využití ICT)

 

Mgr. Jana Trčková - trck.j@seznam.cz

- vlastivěda, 4. roč. (III/2 Využití ICT)

- přírodověda, 4. roč. (III/2 Využití ICT)

- přírodověda, 5. roč. (III/2 Využití ICT)

- matematika, 2. roč. (IV/2 Matematika)

 

Mgr. Jana Streichsbierová - janastr@email.cz

- prvouka, 2. roč. (III/2 Využití ICT)

- matematika, 5. roč. (IV/2 Matematika)

 

Mgr. Michaela Gbelcová - m.gbelcova@centrum.cz

- vlastivěda, 5. roč. (III/2 Využití ICT)

- přírodověda, 5. roč. (III/2 Využití ICT)

Všechny zpracované DUMKy je možné sdílet přes E-mail:  zsvyspole@zlinedu.cz