Kontakty

název školy:

Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace

adresa školy:       Vysoké Pole 227, 763 25 p. Újezd

REDIZO: 600 114 368

IZO - základní škola  - 102 319 022

       - školní družina  - 118 500 643

       - nateřská škola - 107 606 437

       - školní jídelna   - 103 119 493

telefon:                Ředitelství školy a základní škola  - 778 427 272

                                                      mateřská škola - 778 427 270

                                                      školní družina - 778 427 271

                                                      školní jídelna - 778 427 275

e-mail ZŠ:                  zsvyspole@zlinedu.cz

e-mail MŠ:                 skolkavyspole@seznam.cz

e-mail ŠJ:                   skolnijidelnazsvp@seznam.cz

www stránky:             www.zsvp.eu

ID datové schránky:    mcwmi7e

číslo účtu:                  86-2181910247/0100

IČO:                          75021609     

školní poradenské pracoviště (konzultační hodiny pondělí-pátek 13,00-14,00 hodin

telefon 778 427 272):

-výchovný poradce - Mgr. Barbora Nováková

- školní metodik prevence - Mgr. Jana Trčková

- třídní učitelé jednotlivých tříd