Charakteristika a cíle projektu

INFORMACE PRO RODIČE

Co je to Národní plán doučování?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Týká se doučování i naší školy?
Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků. Školy obdržely finanční prostředky podle předem daného koeficientu, který zohledňoval výsledky inspekční činnosti České školní inspekce, tedy dle potřeb a počtu ohrožených dětí. Podpora doučování probíhá v první fázi od 1. 9. 2021 a bude pokračovat i v letech 2022 a 2023.

Kdo bude moje dítě doučovat?
Doučování mohou vést například učitelé dané nebo sousední školy, asistenti pedagoga, studenti či učitelé v důchodu. Stejně tak mohou doučovat dobrovolníci z řad neziskových organizací, kteří působí ve vašem okolí. Ti se následně stávají zaměstnanci školy a mají nárok na odměnu ve výši maximálně 250 Kč/hod. Prostředky na jednoho žáka byly stanoveny v rozpětí 148–740 Kč, přičemž doučování by mělo probíhat zejména osobně a mělo by se zaměřovat na hlavní předměty. Pokud není z objektivních důvodů možné prostředky využít na doučování, může škola zorganizovat aktivity podporující osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich adaptaci po návratu do školy (skupinové aktivity, stmelovací programy, odborné přednášky).

Je doučování povinné?
Žáci jsou do doučování zařazováni z rozhodnutí školy, která využívá identifikátory. Doučování není součástí povinné školní docházky a záleží především na domluvě s vaší školou. Doučování je velká příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít, nikoli „strašák“. Je normální, že každý neumí hned všechno dokonale a není zapálený pro všechny předměty ve škole. Každý si může dovolit něčemu nerozumět, něco hned nepochopit a nevědět. Od toho jsou zde lidé, kteří pomáhají.