Formuláře ke stažení

Žádost o uvolnění žáka ze školní výuky

Žádost o úlevy z tělesné výchovy

Žádost zákonných zástupců o přijetí žáka do ZŠ (přestup z jiné ZŠ)

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

Žádost zákonných zástupců o povolení odkladu zahájení povinné školní docházky v 1.ročníku ZŠ

Žádost o poskytování informací 

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte do MŠ - ukrajinské děti

Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ - ukrajinské děti